www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz
 

Databáze potravin
PRO DĚTI
Aktuality
Soutěž Hravě žij zdravě
Akce pro děti
Rodinné kurzy
Zdravá výživa
Pohybová aktivita
Strážci zdraví
PRO RODIČE
Rady pro rodiče
Čtení pro rodiče
PRO ODBORNÍKY
Pro pediatry
Pedagogové a trenéři
Výživa dětí
OSTATNÍ
Hry
Humor
Recepty
On-line poradna
Odkazy
Vyhledat
Kontakt
RSS

S T A T I S T I K Y
O SPOLEČNOSTI STOB  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Čtvrtek, 17 červenec 2008
 
Společnost STOB vznikla v České republice v roce 1991 a sdružuje 300 psychologů, lékařů, nutričních terapeutů, cvičitelek a dalších odborníků, jejichž cílem je pomáhat obézním zvládat nadbytečné kilogramy. Aktivity společnosti STOB jsou založeny na metodě kognitivně-behaviorální psychoterapie, která byla úspěšně ověřena na mnoha tisících klientů a je i ve světě uznávána za jednu z nejefektivnějších metod terapie obezity
 
Oproti jiným metodám hubnutí se nezamýšlí pouze nad tím, co máte jíst, ale také jak docílit toho, abyste splnili svá předsevzetí a nacvičili si svoji vůli. Naučí Vás, jak řešit stresy jinak než jídlem, jak ovládat nevhodné myšlenky a emoce, které často dělí Váš život na etapu hubnutí a etapu sbírání sil na další hubnutí, kdy se v jídle vůbec nekontrolujete a kila jdou nahoru. Tato metodika Vás nebude ochuzovat o požitek z jídla, ale měla by postupně pozměnit Vaše stravovací a pohybové návyky. Tato změna by Vás měla přivést nejen k trvalým váhovým úbytkům, ale i ke zvýšení kvality života.
 
Představení zakladatelky společnosti STOB PhDr. Ivy Málkové
 
PhDr. Iva Málková absolvovala studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a poté pracovala jako klinický psycholog v Praze. Od roku 1989 vyvíjí ve své profesi samostatnou činnost na bázi soukromého podnikání. V roce 1991 založila společnost STOB.

Problematikou terapie obezity se zabývá již od dob svého studia. V České republice se jí podařilo zavést a rozšířit aplikaci kognitivně behaviorální psychoterapie obezity do klinické praxe. Vypracovala program, který formou konkrétních návodů přivádí klienty ke změně životních, stravovacích a pohybových návyků. Tento program aplikuje od roku 1980 v kurzech snižování nadváhy a popularizuje jej formou publikací v odborných i populárních časopisech, vystoupení v hromadných sdělovacích prostředcích a pořádáním různých celostátních akcí. Metodiku k tomuto programu předává dalším odborníkům, kteří program šíří po celé České republice. Je členkou výboru Obezitologické společnosti, členkou Národní rady pro obezitu a členkou výboru Kognitivně behaviorální společnosti.

Knižní publikace

1. Příručka pro členy redukčních klubů
Hainer, Málková, Hromádková. ÚV SAK, Praha 1989.

2. Redukční klub
Hainer, Málková. Mona, Praha 1990.

3. Jak hubnout pomalu, ale jistě
Málková. Avicenum 1992.

4. SOS nadváha
Krch, Málková. Granit 1994.

5. SOS nadváha
Krch, Málková. Portál 2000.

6. Obezita je realita aneb Hubneme s rozumem
Málková a kol. Radioservis 2002.

7.  Hubneme s rozumem, zdravě a natrvalo
Málková, Smartpress 2005

8. Hubneme s rozumeme v praxi
Málková, Smartpress 2006

9. S váhou na houpačce
Zvěřinová, Klocová, Málková 2006

Brožury

1. Hubneme s rozumem, Málková. Národní centrum podpory zdraví, 1995.

2. Tahák na hubnutí, Málková, Starnovská, Karlovská. STOB, Praha 1996.

3. Energetické hodnoty potravin, Málková, Starnovská, Karlovská. STOB, Praha, 1. vydání 1996, 2. vydání 1997.

4. Cvičení je lék, Málková, Nováková, Ježková, Vojáčková, Dokoupilová, Chytráčková, Hošek. STOB, Praha 1996.

5. Zdravě jíst, zdravě žít, Málková. STOB, Praha 1997.

6. Začínáme hubnout, Málková. STOB, Praha 1998.

7. Vitaminy, minerály při hubnutí, ano či ne?, Oliveriusová, Kunová, Málková. STOB, Praha 2000.

8. Vánoce a kila, Málková. STOB, Praha 2000.

9. Vaříme s rozumem I, Málková. STOB, Praha 2002.

10. Vaříme s rozumem II. Málková STOB Praha 2006


Kazety, videokazety

CD Relaxace při hubnutí  2005

soubor  videokazet: „Cvičíme pro zdraví, hubneme s rozumem", 2005
I.  Kondiční cvičení pro začátečníky
II. Kondiční cvičení pro pokročilé

Přednášková činnost

Od r. 1980 pravidelně vystupuje na seminářích a konferencích (Lékařská společnost J.E.Purkyně, Psychologická společnost, Společnost pro výživu), příležitostně přednáší na Lékařské fakultě a na Pedagogické fakultě, v postgraduálním studiu, na Univerzitě III. věku a v rámci rekvalifikačních kursů.

O své odborné i popularizační činnosti referovala na mezinárodních konferencích:

    * Obesity Management Antverpy 1993
    * European Council on Eating Disorders, Praha 1993
    * 24th Congress of the European Association on Behavioral and Cognitive Therapy, Korfu
      (Řecko)1994
    * Eating Disorders, Londýn 1995
    * World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies, Kodaň 1995
    * European Congress on Obesity, Barcelona 1996
    * European Congress on Obesity, Paris 1998
    * 9th European Congress on Obesity, Milano 1999
    * European Congress on Obesity, Vienna 2001
    * International Congress on Obesity, Sao Paulo, Brazil 2002
    * XXXIII Annual Congress of the EABCT, Prague 2003 Effectiveness of Cognitive-Behavioral
    * 13th European Congress on Obesity, Prague 2004Příspěvky do odborných periodik

1. Teoretický nástin behaviorálního přístupu k terapii obezity
Československá psychiatrie 83, 1987 (3). 159-166

2. Pokus o psychoterapii obezity se zaměřením na behaviorální přístup
Československá psychiatrie 83, 1987, 313-318

3. Komplexní přístup k terapii dětské obezity
Psychológia a patopsychológia dieťata 23, 1988, č. 2, 159-170

4. Teoretické pojednání o behaviorálním přístupu k terapii obezity
Československá  pediatrie 46, 1991, č. 4, 220-223

5. Srovnání efektivity behaviorální terapie obezity s dalšími přístupy k redukci nadváhy I.
Bulletin NCPZ 3, 1994, č. 2, 23-32

6. Srovnání efektivity behaviorální terapie obezity s dalšími přístupy k redukci nadváhy II.
Bulletin NCPZ 3, 1994, č. 3, 31-42

7. Srovnání efektivity behaviorální terapie obezity - dokončení
Bulletin NCPZ 3, 1994, č. 4, 30-37

8. Hubneme s rozumem
Bulletin-sdružení praktických lékařů ČR 8,1998,č.1,24-27

9.Základy kognitivně behaviorální terapie obezity
Bulletin-sdružení praktických lékařů ČR 8,1998,č. 2 , 19 -21

10. Kognitivně-behaviorální  terapie obezity
Postgraduální medicina, 2002, č.4, 437 - 441

11. Therapy of Obesity Applied in Weight Reduction Courses abstrakta: Psychiatrie,    supplementum 4, 2003, str. 94, 95


Popularizační publikace

V letech 1990-2005 publikovány desítky článků s tématikou správné redukce nadváhy.

Kurzy snižování nadváhy

PhDr. Málková se rovněž intenzivně věnuje praktickému uplatnění metod psychoterapie obezity. Od r. 1980 organizuje kurzy snižování nadváhy. Nedílnou součástí těchto kurzů je pravidelné speciální cvičení, přizpůsobené potřebám cvičenců s nadváhou.

Lektorská činnost

PhDr. Málková školí další odborníky v metodice kognitivně behaviorální psychoterapie obezity a jejich prostřednictvím tuto metodiku šíří do stále narůstajícího počtu míst v celé České republice.
 
< Předch.
 
 
 
 
NOVINKY
NEJČTENĚJŠÍ
 
     
  Hravě žij zdravě - Tyto stránky vznikly a jejich provoz byl podpořen z dotačních programů MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví pro rok 2008, 2009 a 2010.
Veškerý zde publikovaný materiál (textový i obrazový), lze použít pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka.
Kontaktovat je lze na našem e-mailu. - Webmaster: www, e-mail - Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 bodů.