www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz
 

Databáze potravin
PRO DĚTI
Aktuality
Soutěž Hravě žij zdravě
Akce pro děti
Rodinné kurzy
Zdravá výživa
Pohybová aktivita
Strážci zdraví
PRO RODIČE
Rady pro rodiče
Čtení pro rodiče
PRO ODBORNÍKY
Pro pediatry
Pedagogové a trenéři
Výživa dětí
OSTATNÍ
Hry
Humor
Recepty
On-line poradna
Odkazy
Vyhledat
Kontakt
RSS

S T A T I S T I K Y
Výskyt nadváhy a obezity u dětí v ČESKÉ REPUBLICE  Tisk   Email
Napsal MUDr. Hana Cabrnochová   |   Čtvrtek, 24 červenec 2008
MUDr. Hana Cabrnochová, praktická lékařka pro děti a dorost a předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP hovoří o výskytu nadváhy a obezity v České populaci u dospělých i dětí.

V ordinacích dětských lékařů se v posledních letech objevuje stále více dětí, u kterých se projevují první příznaky onemocnění dříve provázejících pouze dospělé, jako jsou např. vysoký krevní tlak nebo cukrovka 2. typu. Mnohá z těchto onemocnění přitom mají jeden společný rizikový faktor – nadměrnou hmotnost. Pediatři již delší dobu upozorňovali na nárůst výskytu nadváhy a obezity v dětském věku. Nedávno byla zveřejněna nová data, která tento trend zejména u školáků potvrzují.

Studie Životní styl a obezita 2005

Koncem loňského roku byla dokončena studie Životní styl a obezita 2005, která přinesla nové reprezentativní údaje o výskytu nadváhy a obezity v České republice nejen v dospělé populaci, ale také u dětí. Průzkum provedla agentura STEM/MARK. Dětská populace byla rozdělena podle věku do dvou skupin: 6–12 let a 13–17 let. V první skupině má podle indexu BMI 10 % dětí nadváhu a 10 % je obézních. Tato čísla jsou opravdu varující – nadměrnou hmotností podle nich trpí každé páté dítě ve věku 6–12 let. Nejvyšší podíl dětí s obezitou (18 %) je mezi sedmiletými, tedy těsně po změně životního stylu související se začátkem školní docházky. U dospívajících jsou nové údaje naopak o něco příznivější, než se očekávalo. Ve věku 13–17 let klesá podíl dětí s nadměrnou hmotností na 11 % (cca 6 % s nadváhou, 5 % obézních). V tomto věku ale stoupá podíl dětí s podváhou (na 7 %, u děvčat je to dokonce 10 %).

Před zveřejněním nového výzkumu pocházela poslední dostupná data z roku 2000. Podle nich mělo nadváhu 7 % dětí a obézních bylo 6 %, takže celkem 13 % českých dětí  trpělo nadměrnou hmotností. Tyto starší údaje nejsou bohužel plně srovnatelné s novou studií, protože děti nebyly rozděleny do skupin podle věku. Nicméně je možné usoudit, že zvláště u dětí ve věku 6–12 let došlo ke zhoršení situace, před kterým lékaři v souvislosti s vývojem v dalších evropských zemích dlouho varovali.
 
Příčiny zvýšeného výskytu nadváhy a obezity u dětí
 
Rodinné prostředí
Velkou roli hraje výskyt nadměrné hmotnosti v rodině, ve které dítě vyrůstá. S nadváhou rodičů se výrazně zvyšuje riziko nadváhy u dítěte – v rodinách, kde jsou oba rodiče obézní, má dítě ve věku 6–12 let více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že bude také obézní, u dospívajících je toto riziko dokonce téměř pětinásobné. Na základě zkušeností pediatrů lze říci, že svoji roli tu hrají jak genetické faktory, tak skladba jídelníčku a celkový životní styl rodiny. Zajímavé je, že 13 % rodičů se domnívá, že jejich školák má normální hmotnost, ačkoli ve skutečnosti spadá do kategorie s hmotností nadměrnou. Většina rodičů (3/4) ale vnímá hmotnost svého dítěte správně. Dospívající hodnotili svoji hmotnost sami, u nich docházelo k jejímu nadhodnocení naopak častěji.

Nedostatek pohybu
Hlavní příčinou vzniku nadváhy a obezity u dětí je zhoršující se životní styl, který provází nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie. Během týdne věnují školáci (6–12 let) ve svém volném čase náročnější pohybové aktivitě průměrně šest hodin a 20 minut, doporučovaná doba je přitom alespoň sedm hodin týdně. Ve věku 13–17 let klesá průměrná doba věnovaná náročnější pohybové aktivitě na necelých 5 hodin týdně.

Nevhodné stravovací návyky
Nedostatek pohybové aktivity není vyvážen nižším energetickým příjmem. Průzkum upozornil na některé nedostatky ve výživě dětí, které přispívají ke vzniku nadměrné hmotnosti. Ve věkové skupině 6–12 let analýza prokázala, že se zvýšeným indexem tělesné hmotnosti souvisí na jedné straně vyšší množství zkonzumovaných sacharidů (ať už v podobě slazených nápojů s vysokým obsahem cukru nebo obilovin a obilných výrobků), na druhé straně provázené nedostatkem pohybu. U dospívajících nebyla zjištěna takto výrazná závislost, ale výzkum potvrdil správnost některých zásad zdravé výživy. Například poukázal na to, že děti s normální hmotností jedí častěji, což potvrzuje správnost doporučení jíst pravidelně 5–6krát denně. Tyto děti také výrazně častěji konzumují ovoce, zeleninu, ryby a tmavé pečivo – opět všechny druhy potravin doporučované odborníky na zdravou výživu.

Co se týče přidružených onemocnění, ve věkové skupině 13–17 let studie poukázala na to, že zvýšenou hladinou cholesterolu nebo tuků v krvi trpí významně více dětí s nadměrnou hmotností. Tyto rizikové faktory mohou později přispět ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění, a to již v poměrně nízkém věku.

Jak snížit nárůst nadváhy a obezity v dětské populaci?
Problém obezity si děti také často přenášejí do dospělosti, ale na druhou stranu je možné nepříznivý vývoj zvrátit. Zásadní vliv na zdravotní stav dítěte má rodina – rodiče by měli jít dětem příkladem, vytvořit zdravý jídelníček a volný čas naplnit společnými sportovními aktivitami. Stejně tak ale mohou být i špatným příkladem, pokud sami jedí nezdravě, mají problémy s obezitou nebo nevěnují dětem, jejich volnému času a stravování dostatečnou pozornost. Proto je velmi důležitá prevence a dobrá informovanost dětí i rodičů o zdravé výživě, o významu pohybové aktivity a o celkovém optimálním životním stylu dětí.
 
< Předch.   Další >
 
 
 
 
NOVINKY
NEJČTENĚJŠÍ
 
     
  Hravě žij zdravě - Tyto stránky vznikly a jejich provoz byl podpořen z dotačních programů MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví pro rok 2008, 2009 a 2010.
Veškerý zde publikovaný materiál (textový i obrazový), lze použít pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka.
Kontaktovat je lze na našem e-mailu. - Webmaster: www, e-mail - Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 bodů.