www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz
 

Databáze potravin
PRO DĚTI
Aktuality
Soutěž Hravě žij zdravě
Akce pro děti
Rodinné kurzy
Zdravá výživa
Pohybová aktivita
Strážci zdraví
PRO RODIČE
Rady pro rodiče
Čtení pro rodiče
PRO ODBORNÍKY
Pro pediatry
Pedagogové a trenéři
Výživa dětí
OSTATNÍ
Hry
Humor
Recepty
On-line poradna
Odkazy
Vyhledat
Kontakt
RSS

S T A T I S T I K Y
PREVENCE DĚTSKÉ OBEZITY  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Úterý, 05 srpen 2008
Obezita představuje v naší zemi problémy jednak s ohledem na její závažné negativní důsledky a jednak s ohledem na velké množství lidí, které postihuje. A jako u většiny nemocí je snadnější jí předcházet než ji léčit.
Obezitě můžeme předcházet na třech úrovních, mluvíme tedy o třech druzích prevence.

 
Primární prevence
Zatím zanedbávaná je u nás tzv. primární prevence, což znamená vůbec nedopustit, aby se obezita rozvinula. V tom hraje roli na prvním místě rodina, ale hned na dalším škola. Obézní rodiče přispívají ke vzniku a udržení obezity svých dětí jak genetickou – dědičnou výbavou, tak svým celkovým životním způsobem – svými nevhodnými stravovacími a pohybovými návyky. Jsou pro své dítě nevhodným modelem a jejich životní styl se pak přenáší z generace na generaci. Obézní rodiče jsou tedy rizikovým faktorem pro vznik obezity dítěte.
 
Sekundární prevence
Sekundární prevencí rozumíme např. vyhledávání obézních ve školách. Zde je velké množství dětí, které (resp. jejich rodiče) by nikdy aktivně nevyhledali kvůli obezitě odbornou pomoc. Pro působení v oblasti sekundární prevence obezity je koncipována i tato publikace.
 
Terciální prevence
Terciální prevencí rozumíme již samotnou kvalitní léčbu obezity. Komplexní terapie obezity pro dospělé je u nás na daleko vyšší úrovni než terapie dětí. Klinická centra pro diagnostiku a léčbu obezity jsou určena klientům s těžším stupněm obezity a zdravotními komplikacemi (Praha, Hradec Králové, Plzeň, Brno, Ostrava). Kurzy snižování nadváhy, které jsou organizovány společností STOB ve 100 městech České republiky, jsou určeny pro klienty s nadváhou či s nižším stupněm obezity. Pro děti zatím tento komplexní přístup chybí.

Obézní dítě většinou pochází z obézní rodiny. Jak má rodič, který si neporadí s obezitou svou, zvládnout obezitu dítěte? Dítě je obvykle po doporuční dětského lékaře zhubnout při neúspěchu odesláno na endokrinologii, kde po vyloučení zdravotních problémů není možnost systematického vedení s každotýdenní kontrolou a s terapií zaměřenou na celkovou změnu životního stylu včetně nabídky pohybové aktivity pro rodinu. Následuje pobyt v lázních, kde většinou dojde k redukci váhy, ale po návratu do obezigenního prostředí rodiny dochází k jojo-efektu.
 
Občanské sdružení STOB PLUS si dalo za cíl vybudovat síť rodinných kurzů po celé republice tak, jak se to podařilo v terapii dospělých, kde se terapie v kurzech stala součástí komplexního přístupu k terapii obezity v České republice. (Rodinná skupinová terapie se koná prozatím v několika městech. Aktuální informace jsou k dispozici v sekci rodinné kurzy).
V rámci těchto kurzů se terapie nesoustředí pouze na redukci váhy, ale na přeměnu celkových životních postojů a cílů, a to nejen dítěte, ale i rodičů (u štíhlých rodičů je třeba pracovat na usměrnění často nadměrných cílů, u obézních rodičů tomu bývá mnohdy naopak). Je třeba si uvědomit, že hubnutí přináší mnoho zisků, ale nevyřeší všechny problémy, jak si to často obézní představují. Právě upnutí se na nadváhu činívá přehradu mezi obézní osobou a jinými lidmi. Redukce hmotnosti může napomoci k celkovému cíli jenom jako dílčí část změny osobnosti.


 
< Předch.   Další >
 
 
 
 
NOVINKY
NEJČTENĚJŠÍ
 
     
  Hravě žij zdravě - Tyto stránky vznikly a jejich provoz byl podpořen z dotačních programů MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví pro rok 2008, 2009 a 2010.
Veškerý zde publikovaný materiál (textový i obrazový), lze použít pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka.
Kontaktovat je lze na našem e-mailu. - Webmaster: www, e-mail - Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 bodů.