www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz
 

Databáze potravin
PRO DĚTI
Aktuality
Soutěž Hravě žij zdravě
Akce pro děti
Rodinné kurzy
Zdravá výživa
Pohybová aktivita
Strážci zdraví
PRO RODIČE
Rady pro rodiče
Čtení pro rodiče
PRO ODBORNÍKY
Pro pediatry
Pedagogové a trenéři
Výživa dětí
OSTATNÍ
Hry
Humor
Recepty
On-line poradna
Odkazy
Vyhledat
Kontakt
RSS

S T A T I S T I K Y
Škola jako výchovný činitel při FORMOVÁNÍ STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Úterý, 05 srpen 2008
Dítě  není  samozřejmě  ovlivňováno  pouze  rodinou, ale řadou dalších vlivů.  Mezi důležité vlivy zevního prostředí patří též kolektivní zařízení – školky, školní jídelny. Po stránce nutriční by  měla být v těchto zařízeních zajištěna racionální skladba výživy. Ve větších školních jídelnách mají děti možnost výběru ze dvou jídel, což je jistě velmi pozitivní, ale nezabráníme tu tomu, aby si obézní děti nezvolily spíše jídlo pro ně méně vhodné. Určitým řešením je dát možnost rodičům, aby předem s dítětem probrali vhodnost výběru.
 
S rozmachem soukromého podnikání školníci  otvírají  bufety, ředitelé schvalují ve školách pořizování automatů na nápoje. Sortiment  bufetů  je bohužel většinou  řízen spíše finančním ziskem než snahou vypěstovat u dětí správné stravovací návyky. A tak o velké přestávce vidíme po chodbách  korzovat děti s  lízátky, sladkými tyčinkami,  někde zvláště  přičinliví   školníci  přidají  i  hranolky  s  tatarkou a všichni vesele popíjejí přeslazené coca-coly s kofeinem.
I když v některých  automatech  je  k dispozici i vhodnější nápoj, bez vhodného podněcování  dětí ke správnému výběru nápojů nelze doufat, že nezvítězí právě nápoje typu coca-coly.  Všichni jsou spokojeni, jen ti, kdo si uvědomují, že s výchovou ke zdravé výživě je nutné začít od nejútlejšího věku\, vidí ohromná rizika tohoto trendu. Chuťové preference u dětí se utvrzují právě ve školním věku. V tomto věku jsou též děti vnímavé vůči reklamě. Je zřejmé, že  vnější „toxické prostředí“ provokující k nadměrné konzumaci jídla o nevhodné skladbě se v brzké době změnit nepodaří. Můžeme však systematickým působením změnit chování dítěte na tyto nepříznivé vlivy.
 
Bylo prokázáno, že pouze teoretické znalosti o obezitě nestačí. Znalosti o výživě nejsou v přímém vztahu ke schopnosti kontrolovat vlastní hmotnost. Proto je  podstatou  působení na děti  praktický nácvik změny stravovacích a pohybových návyků, a nejen předávání teoretických znalostí. Hlavním motivačním činitelem by se pro děti měl stát přístup – příklad pedagoga. Obzvláště děti v mladším školním věku vnímají příklad dospělého vychovatele velmi intenzivně. Učitel tedy může záměrně vytvářet situace, které děti motivují, a velice nenásilnou formou se tak lze věnovat tématům zdravé výživy, resp. prevenci dětské obezity.
 
Ukažme si příklad navození takové situace: Učitelka nebo učitel přinese zdravou svačinu a vhodně motivuje děti, aby si i ony pokusily připravit na další den zdravou svačinu. Dalšími, navazujícími,  činnostmi mohou být kreslení zdravých potravin, tvoření reklamy na zdravé potraviny nebo příprava jednoduchého zdravého pohoštění pro rodiče  (např. v rámci školní besídky) ve škole apod. Tyto nápady lze aplikovat i pro starší děti, které se dále mohou pokusit samy najít recept na zdravé jídlo a uvařit jej rodině. Součástí úkolu by mohlo být též písemné hodnocení jídla rodinou atd. Všimněme si, že u těchto činností můžeme nenásilnou formou ovlivňovat jak stravovací návyky dítěte, tak  i jeho nejužšího okolím, tj. rodiny.


 
< Předch.   Další >
 
 
 
 
NOVINKY
NEJČTENĚJŠÍ
 
     
  Hravě žij zdravě - Tyto stránky vznikly a jejich provoz byl podpořen z dotačních programů MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví pro rok 2008, 2009 a 2010.
Veškerý zde publikovaný materiál (textový i obrazový), lze použít pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka.
Kontaktovat je lze na našem e-mailu. - Webmaster: www, e-mail - Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 bodů.