www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz
 

Databáze potravin
PRO DĚTI
Aktuality
Soutěž Hravě žij zdravě
Akce pro děti
Rodinné kurzy
Zdravá výživa
Pohybová aktivita
Strážci zdraví
PRO RODIČE
Rady pro rodiče
Čtení pro rodiče
PRO ODBORNÍKY
Pro pediatry
Pedagogové a trenéři
Výživa dětí
OSTATNÍ
Hry
Humor
Recepty
On-line poradna
Odkazy
Vyhledat
Kontakt
RSS

S T A T I S T I K Y
Co může rodič očekávat od ENDOKRINOLOGA?  Tisk   Email
Napsal MUDr. Alexandra Moravcová   |   Čtvrtek, 07 srpen 2008
MUDr. Alexandra Moravcová, klinická pediatrička se zaměřením na endokrinologii a obezitologii píše o problému obezity z pohledu endokrinologie

Co se děje na endokrinologii?

Endokrinolog po podrobné anamnéze s vyhodnocením všech rizikových faktorů v rodině dítě zváží, změří, určí BMI a zařadí jej do grafu, z kterého pak odečte, zda jde o nadváhu či již o obezitu a určí procento tělesného tuku. Odebere krev ke zhodnocení všech parametrů, které hrají roli v regulaci váhy a souvisí s metabolismem tuků a cukrů, u výraznější obezity je třeba vyšetřit i jaterní testy a ultrazvuk jater k vyloučení steatozy (ztučnění) jater.
U dospívajících je někdy třeba vyšetřit i pohlavní hormony, neboť výraznější obezita může komplikovat pohlavní dozrávání, u dívek jej někdy urychluje, u chlapců opožďuje.
Po zhodnocení krevních testů a klinického nálezu lékař budˇpotvrdí nebo vyloučí poruchu funkce žláz s vnitřní sekrecí. Pokud se potvrdí onemocnění některé ze žláz s vnitřní sekrecí či porucha metabolismu tuků a cukru, dítě zůstává v péči endokrinologa, který nasadí léčbu eventuálně dietní opatření a dítě v pravidelných intervalech dále sleduje.

Problémy pramenící z obezity
 
U některých dětí je obezita provázena zvýšením hladiny kyseliny močové, vyšší hladinou cholesterolu a triglyceridů a vyšší hladinou inzulinu. Vysoká hladina kyseliny močové způsobuje v dospělosti dnu.
Posuny ve spektru lipidů (cholesterolu a triglyceridů) zvláště u rodin, kde se podílí i dědičné faktory, ohrožuje jedince v budoucnu cévními příhodami (infarkt myokardu a mozková mrtvice).
Vyšší hladinou inzulinu tzv. hyperinzulinemii, zatím s normální hladinou krevního cukru, kompenzuje organismus nadměrné zatížení sacharidy, v budoucnu však může dojít k inzulinové rezistenci a vzniku diabetu II.typu, inzulin už „nestíhá“ dostat krevní cukr do buněk a tak začíná hladina krevního cukru patologicky stoupat, což má vážné klinické projevy  a může dojít při neléčení až k  metabolickému rozvratu.
Zvýšená hladina inzulinu dále brání využití tuků jako zásobní energie a naopak napomáhá ukládání přebytečné energie v podobě tukových zásob. Pokud se nepodaří hladinu inzulinu snížit správně voleným stravováním (potraviny s nižším glykemickým indexem) a adekvátním pohybem, děti nehubnou i když jinak redukují kalorický příjem.

Terapie obezity

Děti, u kterých provází obezitu některý z těchto parametrů, je možno poslat do ozdravovny nebo do lázní, kde jsou vytvořeny speciální programy k racionální redukci váhy.U většiny dětí stačí pokles o pár kil a patologické laboratorní hodnoty se normalizují. U naprosté většiny dětí jde však o tzv. obezitu prostou, která nemá podklad v žádné endokrinologické poruše a není doprovázena závažnějšími komplikacemi a pak je potřeba zhodnotit sedmidenní jídelníček, probrat  chyby a poučit rodinu o zdravé výživě, změně životosprávy a pohybu, vysvětlit zdravotní rizika obezity a nastínit, co by měla rodina dělat dál.
V našem zdravotním systému  není v silách a časových možnostech endokrinologa a v neposlední řadě není ani placeno zdravotní pojišťovnou sledování a edukace dítěte  s prostou obezitou  tak často, aby to mělo kýžený efekt, může mu být jen rádcem, který je navede správným směrem. Dále už je na rodině jak s informacemi a radami naloží a zda se pokusí změnit životní styl celá rodina, neboť samo dítě si bez pomoci nejbližších s nastřádanými nadbytečnými kily neporadí.
Ideální je a velmi se nám osvědčilo zařazení dítěte do rodinných kurzů pro snižování nadváhy, kde se dítě i s rodiči formou hry mezi vrstevníky učí  kila zvládat za pomoci odborníků na výživu, pohyb a psychologii. Tam kde se kurzy nekonají se osvědčily další aktivity společnosti STOB.
 
Co může přispívat ke kilům navíc?

Hypothyreoza - snížená činnost štítné žlázy,  která  se vedle řady dalších příznaků může projevit nárůstem váhy v důsledku zpomalení metabolismu.
Hyperkortizolemie- zvýšená hladina kortizolu v krvi,  buď v důsledku zvýšené sekrece kůrou nadledvin nebo jako následek léčby kortikoidy  při jiných závažných onemocněních. U dívek dochází k vahovému přírůstku někdy po nasazení hormonální antikoncepce, než se organismus vyladí,  pokud se váha neustálí  při jinak nezměněném režimu déle než  do 3 měsíců, je dobré zkusit preparát vyměnit za jiný.
U dívek s diagnozou  polycystická ovaria je součástí syndromu rovněž sklon k nadváze v důsledku složitějších hormonálních změn.
Některé geneticky podmíněné choroby s poruchou chromozomu jsou doprovázeny obezitou, ale to už jsou velmi vzácné odchylky, které praktickému lékaře neuniknou a dítě odesílá na specializované pracoviště.
Rovněž léčbu některými psychofarmaky a léky užívané k léčbě epilepsie  provází zvýšená chuť  k jídlu a s tím spojený nárůst váhy.

Náhlá déletrvající imobilizace  nemocí nebo úrazem u jinak sportujícího dítěte může při nesníženém kalorickém příjmu vést k překvapivému nárůstu váhy, rovněž někteří jedinci v důsledku dočasného stresu, který kompenzují zvýšenou konzumací potravin, zejména sladkostí zvýší váhu třeba před přijímacími zkouškami nebo před maturitou.

Co říci na závěr?

Nadváha a obezita je stav,  který většinou jedinci ztrpčuje život. Nejde jen o kosmetické hledisko, ale výraznější obezita je  doprovázena řadou zdravotních komplikací, neboť téměř každý orgán může být nějak zasažen. Obezní mívají kloubní obtíže z velkého zatížení nosných kloubů a menší pohyblivosti, kůže trpí větším pocením a zapářkami ve faldech, v důsledků nadměrné zátěže trpí kardiopulmonální systém (plíce, srdce), může být komplikováno pohlavní dospívání (ať ve smyslu urychlení či opoždění) u chlapců i dívek, poruchami menstruačního cyklu u dívek, vývojem penisu u chlapců atd.
O rizicích   obezity provázené poruchami spektra lipidů,  hypercholesterolemií a event. vyšší hladinou kyseliny močové byla řeč již výše.
V neposlední řadě mívají  obézní problémy i v psychosociální oblasti, mají omezené sociální kontakty, neboť bývají  vyřazování  a mnohdy vysmívání  kolektivem  vrstevníků a co je nejhorší, někdy i pedagogy a vlastní rodinou. Utíkají se pak k počítačům, televizi, v lepším případě knihám  a frustrace řeší jídlem a sladkostmi, které je „uklidňují“.

Závěrem je možno říct, že ač je to problém, je to problém řešitelný. Nejlépe je mu předcházet a mít na paměti, že prevence obezity dítěte začíná  již v těhotenství matky správnou životosprávou a pohybem. Dnes je dostatek informací jak obezitě předcházet a jak s ní bojovat, je možné hledat na internetu, poradit se s lékařem, vybrat si vhodnou literaturu, zapojit se do kurzů, kde se jedinec seznámí s nejmodernějšími poznatky o výživě a s pomocí odborníků se dozví jak a co má dělat, jak jíst, jak se hýbat, jak odolávat svodům a chutím atd.
Zároveň je však  třeba v dětech i dospívajících posilovat zdravé sebevědomí a vědomí toho, že  jejich kvalita jako člověka nezávisí na kilech, ale na tom co se naučí, jak přistupují k životu, jak se perou s problémy, co mají v hlavě, co vyzařují pro okolí a naučit je zdravě odolávat posměchu okolí, aby věděli, že ten co se posmívá, má většinou sám nějaký problém.
O kilech je třeba s nimi mluvit citlivě a rozhodně ne denně, nejdůležitější je být správným životním stylem sám příkladem. Dítě musí mít jistotu, že náš vztah k němu kila neovlivňují, že naše snaha o jeho hubnutí je vedena obavami o jeho zdraví a psychickou pohodu.
Je třeba mít na zřeteli, že se může někdy u predisponovaných jedinců  redukce váhy vymknout kontrole a přejít v poruchu příjmu potravy- mentální anorexii či bulimii.

Zvládání kil navíc je možné vzít jako výzvu poprat se sám se sebou, jako hru, v které si posílím vůli, sebevědomí, získám vědomosti, zlepším svou kondici, zdraví a  sociální kontakty.  Podaří-li se zatáhnout do řešení problému celou rodinu,  je to v dnešní uspěchané době vítězství pro všechny zúčastněné.
 
Další >
 
 
 
 
NOVINKY
NEJČTENĚJŠÍ
 
     
  Hravě žij zdravě - Tyto stránky vznikly a jejich provoz byl podpořen z dotačních programů MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví pro rok 2008, 2009 a 2010.
Veškerý zde publikovaný materiál (textový i obrazový), lze použít pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka.
Kontaktovat je lze na našem e-mailu. - Webmaster: www, e-mail - Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 bodů.