www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz
 

Databáze potravin
PRO DĚTI
Aktuality
Soutěž Hravě žij zdravě
Akce pro děti
Rodinné kurzy
Zdravá výživa
Pohybová aktivita
Strážci zdraví
PRO RODIČE
Rady pro rodiče
Čtení pro rodiče
PRO ODBORNÍKY
Pro pediatry
Pedagogové a trenéři
Výživa dětí
OSTATNÍ
Hry
Humor
Recepty
On-line poradna
Odkazy
Vyhledat
Kontakt
RSS

S T A T I S T I K Y
KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE DĚTSKÉ OBEZITY  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Čtvrtek, 07 srpen 2008
Současná civilizovaná společnost vytváří klima negativního postoje k obézním, zesměšňuje je v masových médiích, mechanicky spojuje kila s hodnotou osobnosti, vyzdvihuje vyhublost. Obezita ztěžuje dítěti život od útlého věku. Již v mateřské škole se v různých průzkumech ukázalo, že obézní děti patří mezi nejméně oblíbené, a tato diskriminace se s nimi táhne po celý život. Děti sami ani nedají často najevo, jak je obezita trápí.
Ve výzkumech se ukázalo, že dokonce již malé děti ve školce mají raději tělesně postižené než obézní. Ve školním věku, kdy dítě navazuje nové vztahy, je pro obézní obtížnější začlenit se přiměřeně do sociálního prostředí. Děti dostávají ve škole hanlivé přezdívky, které se rychle ujímají. Často jsou pohybově méně obratné, mají horší známky z tělocviku, mají zpomalené celkové tempo. Toto vše společně může přispívat ke vzniku komplexu méněcennosti. Děvčata reagují na tento stav často uzavřením se do sebe, přecitlivělostí, nesamostatností, pasivitou, straní se společnosti, sportovních a tanečních akcí. Chlapci řeší zátěžové situace spíše vyvoláváním konfliktů, s okolím, agresivitou, tvrdohlavostí apod.

Obezita se negativně odráží nejen na psychice dítěte, ale i na jeho zdravotním stavu. Přispívá k poruchám metabolismu, k vyššímu výskytu cukrovky, stoupá riziko onemocnění srdce a cév, brzy dochází k poškození pohybového aparátu. Čím dříve obezita dětí vznikne, tím je větší nebezpečí dřívějšího nástupu těchto problémů v dospělosti.
A právě z důvodů, které byly zmíněny v předchozím textu, nabývá na důležitosti i dětská terapie obezity. S přibývajícím věkem se zvyšuje pravděpodobnost, že obézní dítě zůstane obézním i v dospělosti. Dále je nutné předcházet co nejdříve u dítěte vytváření špatných stravovacích a pohybových návyků. Pokud jsou tyto nevhodné návyky již vytvořeny, pak je snadnější je změnit, když nejsou ještě fixovány mnoho let. Je tedy nutné odborně zasahovat již od kojeneckého věku a nečekat, že dítě z obezity vyroste.
Terapie dětské obezity zahrnuje podobně jako u dospělých:

  • Naučit dítě dodržovat stravovací návyky, které mu vyhovují a které mu zajišťují hmotnostní úbytky či vzhledem k růstu udržení váhových úbytků, a navíc dodávají důležité látky pro růst a vývoj dítěte.
  • Vytvořit u dítěte potřebu pravidelné pohybové aktivity, která ho baví, je snadno realizovatelná a přitom podporuje energetický výdej.
  • Pomocí nácviku kognitivně-behaviorálních technik usnadnit vytváření správných stravovacích a pohybových návyků
  •   Výše uvedené by se mělo týkat nejenom dítěte, ale i rodičů a optimálně celé širší rodiny.
 
 
 
 
ZÁKLADY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE OBEZITY (KBT)
„Při hubnutí je nejdůležitější hlava!“

Na tomto místě bychom rádi seznámili čtenáře se základními pojmy z oblasti kognitivně-behaviorální terapie obezity, jejichž objasnění považujeme z hlediska praxe za důležité. KBT obezity je problematikou velice rozsáhlou a není naším cílem ji zde dopodrobna rozebírat a vysvětlovat. Kognitivně-behaviorální terapie je jedním z mnoha odvětví psychoterapie. Podstatou a cílem této terapie je změna nevhodného či nežádoucího myšlení, chování a emocí pacienta na základě teorií učení.
KBT přitom vychází z toho, že právě myšlení, chování a emoce v návaznosti na centrální nervovou soustavu (CNS) jsou základními složkami osobnosti člověka (tzv. systémové pojetí psychiky), a předpokládá, že každá z uvedených složek ovlivňuje oblasti ostatní a zároveň je změnami těchto oblastí také sama ovlivňována.
Blíže nám napoví následující schéma:
kbt_003.jpg
 
Za základní teorie učení přitom KBT považuje:

a) KLASICKÉ PODMIŇOVÁNÍ

Pokud by fungovaly jako spouštěče k jídlu přirozené signály hladu a žízně, nejedl by člověk za jiných okolností. Avšak tyto signály v životě obézních lidí vymizely, a touhu po jídle i samotné jedení tak vyvolává řada jiných vnějších a vnitřních podnětů. Častá je především souvislost mezi emocemi (ať již kladnými, či zápornými) a stravovacími návyky. Tento stav vzniká již v raném dětství, kdy matka kojí své dítě, drží jej přitom v náručí, dítě cítí její lásku. Jídlo je tedy spojováno s pocitem pohody a slasti, emoční jistotou. V pozdějším věku se nám pak jídlo stává prostředkem k navazování společenských vztahů (posezení s přáteli, rodinné oslavy, recepce, rauty apod.) a k získávání náklonnosti (pečující babičky dávající najevo svou lásku velkým množstvím jídla, jídlo jako dar – bonboniéry, dárkové koše apod.).
Signálem k jedení se tedy nestává přirozená potřeba jíst. Jistě si také v této souvislosti vybavíme pokusy vědce Pavlova, který naučil psy reagovat sliněním na jiné podněty, než bylo jídlo samotné (světlo), a učinil tak významný objev, který přinesl cenné poznatky ve výzkumu podmíněných reflexů. Stejně, jako byli Pavlovovi psi naučeni, že rozsvícení světla je signálem pro podávání jídla, tak se pro člověka stává naučeným podnětem, který jej provokuje ke konzumaci jídla, televize, káva, vůně jídla na ulici a řada dalších podnětů.
Shrneme-li, s jakými cíli v oblasti klasického podmiňování KBT pracuje, pak je to především:
1) podchycení vnějších či vnitřních podnětů, které ovlivňují klientovy nevhodné stravovací návyky
2) postupná změna chování a myšlení klienta, jejímž cílem je naučit jej na podněty, zmíněné v bodě 1), přiměřeně reagovat.

b) OPERANTNÍ PODMIŇOVÁNÍ

Základem této teorie učení je princip, že pouze změna, která je pozitivně posílena, odměněna, se udrží, zatímco ta, která je trestána, vymizí. Vysvětleme si tento princip na několika příkladech:
  • klient je ve stavu napětí a vezme-li si něco k jídlu, uleví se mu (nevhodné chování – jídlo ve stresu je pozitivně posíleno uvolněním)
  • klient si nařídí přísnou dietu a poruší ji – přísná dieta je nepříjemná, je trestem, proto ji hubnoucí poruší, pak přijde další trest v podobě výčitek, poklesu sebevědomí, neúspěchu, osobního selhání
  • klient si vytkne nereálná předsevzetí, která nelze dodržet (např. nikdy již nebudu jíst sladké), a je jasné, že dříve či později nevydrží a dietu poruší, čímž se mu bezprostředně uleví
Shrneme-li si tedy, jaké nejdůležitější poznatky pro praxi pro nás z předchozích příkladů vyplývají, pak jmenujme především:
1) naučit klienta nesoustředit se na složku chování, ale nově i na složku myšlení
2) naučit jej nedávat si nereálná předsevzetí a spíše jej vést k nalezení přiměřené cesty ke zdravému životnímu stylu
3) varovat klienta před stanovením si nereálných cílů, které ve svých důsledcích vedou k selhání a ztrátě sebevědomí.
 
< Předch.   Další >
 
 
 
 
NOVINKY
NEJČTENĚJŠÍ
 
     
  Hravě žij zdravě - Tyto stránky vznikly a jejich provoz byl podpořen z dotačních programů MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví pro rok 2008, 2009 a 2010.
Veškerý zde publikovaný materiál (textový i obrazový), lze použít pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka.
Kontaktovat je lze na našem e-mailu. - Webmaster: www, e-mail - Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 bodů.