Motivační program pro prevenci nadváhy a udržení optimální váhy určený pro Pražany II

Základním cílem projektu bylo pokračovat ve vytváření unikátního nástroje pro prevenci vzniku nadváhy, resp. obezity, pro podporu zdravého životního stylu. Projekt byl určen pro Pražany, kteří buď mají problém s nadváhou či mu chtějí předejít, nebo dočasně problém snadváhou, resp. obezitou odstranili, případně zmírnili a chtějí si tento stav udržet.

Základním nástrojem, který jsme využili, byl komunitní web www.stobklub.cz, na jehož vzniku se nositel projektu podílí. Je zde registrováno okolo 30 000 Pražanů. V rámci přidělené dotace tak vzniklo především šest pohybových videí s praktickým návodem, jak cvičit v domácím prostředí, a pět videí s praktickými náměty pro změnu stravovacích a pohybových návyků. Vycházeli jsme při jejich tvoření zejména z potřeb, které projevili v anketě uživatelé www.stobklub.cz