Naše projekty

V roce 2013 realizovalo Hravě žij zdravě, o. s., ve spolupráci s nadací Bel projekt Hravě žij zdravě a tanči! Jednalo se o interaktivní besedy formou soutěže, kdy žáci základních škol zábavnou formou získávali informace z oblasti zdravého životního stylu. V rámci každé besedy proběhly interaktivní vstupy s tématy zdravého životního stylu spojené s tanečními vystoupeními (karnevalové samby, párové kubánské salsy, afro-scénického tance a break dance), která měla za cíl motivovat děti k pohybové aktivitě.

2013 - Unikátní projekt „7S" spojený s internetovou soutěží 7S = 7 silných = 7 soutěžících, kteří, stejně jako ostatní, kdo se k nim přidali, procházeli během tří měsíců pozvolna jednotlivými lekcemi a snažili se dojít s podporou garantů a inspirací „Motivátorů" až k žádoucímu cíli - zvládnutí svého vlastního problému. Soutěží prošlo celkem 11 528 osob.
Jeho posláním bylo vyvolat pozitivní změny životního stylu a ozdravění české populace, protože kvůli nevhodnému životnímu stylu se v České republice zhruba polovina dospělých potýká s nepřiměřenou tělesnou hmotností, neméně často také s nemocemi srdce a cév, stále častější jsou problémy s pohybovým aparátem aj. Záštitu nad projektem převzaly Česká obezitologická společnost ČLS JEP, Fórum zdravé výživy a Česká společnost pro hypertenzi. Projekt zároveň podporovala Kancelář WHO (Světové zdravotnické organizace) v ČR.
Silní i řada dalších soutěžících využívali při soutěži ke změně stravovacích návyků i program na hodnocení jídelních a stravovacích návyků – Sebekoučink. (proklik do sebekoučinku).

Kurzy snižování nadváhy pro pražské rodiny s dětmi s nadváhou nebo obézní

Cílem projektu bylo zrealizovat dva kurzy snižování nadváhy pro rodiny s dětmi s nadváhou, resp. obezitou ve věku od 7 do 14 let. Projekt byl realizován v souladu s časovým harmonogramem. Kurzy lektorsky zajistila Mgr. Jana Divoká, Bc. Zuzana Málková, Helena Takačová.

Účastníci kurzu absolvovali devět 2,5 hodinových lekcí, na nichž jim byly zábavnou formou předány základní poznatky ohledně úpravy stravovacích a pohybových návyků, resp. byl hodnocen jídelníček a navrhovány dílčí kroky k jeho změně. V rámci těchto hodin se konala hodina pohybové aktivity pro děti a ve stejné době absolvovali rodiče skupinovou terapii zaměřenou na výchovu dítěte a jeho vedení ke zdravému životnímu stylu. V rámci pohybové aktivity v kurzu měly děti možnost absolvovat pestrou paletu pohybových aktivit. Kromě aerobně laděného cvičení, posilovacích a jiných kompenzačních cvičení hrály různé zábavné hry (štafety, honičky, vybíjenou apod.) a také získaly základy volejbalu nebo badmintonu. Dále absolvovaly 3,5hodinovou lekci „Zdravého vaření s tématem „Slavení trochu jinak", kde si zkusily pod vedením lektorky Heleny Takačové připravit speciální menu pro zdravou dětskou oslavu

Naše projekty