www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz
 

Databáze potravin
PRO DĚTI
Aktuality
Soutěž Hravě žij zdravě
Akce pro děti
Rodinné kurzy
Zdravá výživa
Pohybová aktivita
Strážci zdraví
PRO RODIČE
Rady pro rodiče
Čtení pro rodiče
PRO ODBORNÍKY
Pro pediatry
Pedagogové a trenéři
Výživa dětí
OSTATNÍ
Hry
Humor
Recepty
On-line poradna
Odkazy
Vyhledat
Kontakt
RSS

S T A T I S T I K Y
Prezentace BRNO duben 2012  Tisk   Email
Napsal Jana Divoká   |   Pátek, 20 duben 2012

PREZENTACE  BRNO 2012
Jana Divoká, Praktická aplikace KBT v praxi lékaře

Vážení účastníci kurzu ČLK v Brně - vkládám slíbenou prezentaci, prosím, pokud budete mít zájem o některé materiály, napište mi přímo na mail , ráda je zašlu. Jana Divoká

pdf KBT v praxi lékaře - 5.49 Mb

 

 

 
Přílohy k příručce Hravě žij zdravě!  Tisk   Email
Napsal Jana Divoká   |   Čtvrtek, 11 červen 2009

PŘÍLOHY K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ  DĚTSKÉ LÉKAŘE A ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

Vážení kolegové,
zde si můžete stáhnout přílohy k příručce Hravě žij zdravě" s podtitulem Možnosti vedení obézního dítěte nebo dítěte s nadváhou v běžné lékařské praxi.

 

 
Teoretický úvod KBT  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Čtvrtek, 07 srpen 2008
Kognitivně-behviorální terapie představuje jeden ze základních směrů současné psychoterapie.
Pierr Janet definoval psychoterapii koncem devatenáctého století široce jako „užití psychologické vědy k léčení různých nemocí“. Jde tedy o záměrné upravování narušené činnosti organismu psychologickými prostředky. Novější definice Norcrossa z roku 1990 zní – „psychoterapie je odborná a záměrná aplikace klinických metod a interpersonálních postojů vycházejících z uznávaných psychologických principů se záměrem pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce a/nebo osobní charakteristiky směrem, který obě strany považují za žádoucí“.
Celý článek...
 
GENETICKÉ FAKTORY vzniku obezity  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Čtvrtek, 07 srpen 2008
Ve světě bylo provedeno velké množství studií, ve kterých se zkoumá, do jaké míry se podílejí různé faktory na vzniku a udržení obezity. Častou otázkou je, zda jsme obézní po rodičích, protože jsme to po nich zdědili, či spíše proto, že nás naučili nevhodnému způsobu života, nebo zda je to kombinace obojího. Tedy, zda je obezita způsobována vlivy dědičnými nebo vlivy vnějšího prostředí. Jak tedy zjistit, zda se obezita dědí nebo ne. Uvedeme příklad několika typů studií:
Celý článek...
 
LÉČBA DOSPÍVAJÍCÍCH S NADVÁHOU  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Čtvrtek, 07 srpen 2008
Je zde podstatný rozdíl mezi léčbou dospívajících s nadváhou nebo obezitou a mezi léčbou dětí. Ve většině situací, se teenager rozhoduje jaké potraviny bude jíst a kolik toho bude jíst. Rodiče tady nejsou ti, kdo dělají rozhodnutí, co za jídlo a kolik toho bude jejich syn nebo dcera teenager jíst. Rodiče mohou ovlivnit teenagera jedině tím, že budou sloužit jako model (tím, jak oni jedí a co jedí a jestli cvičí a žijí zdravě) a mohou ještě ovlivnit výběr potravin, které nakupují domů, ale tady jejich vliv končí.
Celý článek...
 
KLASIFIKACE OBEZITY U DĚTÍ  Tisk   Email
Napsal MUDr. Božena Kalvachová   |   Úterý, 05 srpen 2008
Obézní rodiče často nevidí nebo nechtějí vidět, že jejich dítě je obézní. Úplně jednoduše poznáte orientačně obezitu dítěte tak, že by dítě nemělo vážit více než hodnota, kterou  získáte, když odečtete od  výšky dítěte v cm číslo 100  (dřívější Brocův index). Tedy když dítě měří 140 cm nemělo by vážit více než 40 kg. Mnohdy se stačí na svlečené dítě jen podívat – tukové převisy na trupu jsou dostatečně výmluvné.
Celý článek...
 
SOCIÁLNÍ FAKTORY vzniku obezity  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Úterý, 05 srpen 2008
Mezi tyto faktory patří sociografické determinanty jako je např. vzdělání, zaměstnání, příjem, velikost domácnosti, sociální postavení, věk, pohlaví, národnost, rasa. Zaměříme se na některé faktory podrobněji:
Celý článek...
 
PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY vzniku obezity  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Úterý, 05 srpen 2008
Na světě neexistují snad kromě jednovaječných dvojčat dva úplně stejní lidé. Každý je samostatnou osobností a liší se od druhých v mnoha aspektech, a tedy i ve vztahu k jídlu. Existují různé typy jedlíků, jak to vyplývá ze stížností maminek, pro které jedno dítě jí málo a druhé mnoho. U dětí jsou tedy patrné rozdíly v jídelních vzorcích zrovna tak jako v jiném chování. Některé od počátku jedí dobře, zvykají si bez problémů na nová jídla, jiné děti naopak jedí špatně, odmítají nová jídla. Stupeň, až kam se tyto individuální charakteristiky rozvinou, určuje především rodinné prostředí.
Celý článek...
 
EPIDEMIOLOGIE OBEZITY  Tisk   Email
Napsal MUDr. Božena Kalvachová   |   Úterý, 05 srpen 2008
Výskyt obezity stoupá nejen v rozvinutých zemích, ale v poslední době i v rozvojových zemích, které s ekonomickým rozvojem přebírají „toxické prostředí“ typické pro západní civilizace (stravovací návyky, nedostatek pohybu). Prevalence obezity v Evropě dosahuje 10 - 20 % u mužů a 10 - 25 % u žen.
Celý článek...
 
Na co se rodiče obézního dítěte nejvíce ptají?  Tisk   Email
Napsal MUDr. Božena Kalvachová, CSc.   |   Středa, 23 červenec 2008
MUDr. Božena Kalvachová z Endokrinologického ústavu v Praze uvádí přehled nejčastějších dotazů rodičů doprovázejících obézní dítě do ordinace odborníka:
Celý článek...
 
Význam pediatra v prevenci a v léčbě dětské nadváhy a obezity  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Středa, 23 červenec 2008
Pediatr je často první osobou, která rodiče (zejména obézní rodiče) dítěte upozorní na kila navíc, které dítě má. Štíhlí rodiče mají obézní dítě jen výjimečně a většinou se snaží tento problém řešit někdy naopak až moc razantně.
Pediatr při pravidelné prohlídce upozorní rodiče a dítě, že je potřeba s nadváhou něco dělat a dá rady v takovém rozsahu, jaký mu dovolí čas a chuť dělat práci tak trošku navíc. Během 5minutového rozhovoru těžko může změnit návyky zažité v rodině roky či desetiletí.
Celý článek...
 
 
 
 
 
NOVINKY
NEJČTENĚJŠÍ
 
     
  Hravě žij zdravě - Tyto stránky vznikly a jejich provoz byl podpořen z dotačních programů MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví pro rok 2008, 2009 a 2010.
Veškerý zde publikovaný materiál (textový i obrazový), lze použít pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka.
Kontaktovat je lze na našem e-mailu. - Webmaster: www, e-mail - Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 bodů.