www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz
 

Databáze potravin
PRO DĚTI
Aktuality
Soutěž Hravě žij zdravě
Akce pro děti
Rodinné kurzy
Zdravá výživa
Pohybová aktivita
Strážci zdraví
PRO RODIČE
Rady pro rodiče
Čtení pro rodiče
PRO ODBORNÍKY
Pro pediatry
Pedagogové a trenéři
Výživa dětí
OSTATNÍ
Hry
Humor
Recepty
On-line poradna
Odkazy
Vyhledat
Kontakt
RSS

S T A T I S T I K Y
BUDOVÁNÍ SEBEDŮVĚRY DÍTĚTE A NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Čtvrtek, 07 srpen 2008
Mějte na paměti, že  obezita dítě trápí nejen na těle, ale i na duši. Dítě ví ze všech nelépe, že je tlusté, a není třeba mu to při různých příležitostech “předhazovat“. Děti, vyrůstající s problémy s nadváhou nebo obezitou nemají  tedy pouze problémy se stravováním a se zdravím, ale někdy i problémy psychického rázu.
 
U dětí  mohou vznikat emocionální a interpersonální problémy, na které bychom se měli zaměřit mnohem více než na fyzické symptomy jedinců. Obézní děti, které jsou často terčem  posměchu od vrstevníků a často i od učitelů nebo občas od štíhlých rodičů se stávají pasivními a bázlivými, neschopní bránit sama sebe proti nevlídnému okolí. Jsou nejistí, postrádají pocit, že někam patří. Volí  pak  někdy nevhodné způsoby chování, aby upoutali pozornost. Každé chování, včetně chování negativního, slouží nějakému účelu, snažte se pochopit, jakému.
Nebuďte na straně „nepřátel“, nepodporujte snižování sebedůvěry dítěte vašimi nelibými projevy nad známkami, poznámkami, nad nešikovností apod. Pokud budete i vy mluvit o dítěti jako o problémovém, dítě se bude stávat stále více a více problémovým. Každé dítě je jiné, zrovna tak, jako má jiné oči, má jiný tvar těla a to není známkou hodnotou osobnosti, učte ho být úspěšným  ať se raduje ze života bez ohledu na tvar těla.

Rozhodně  nikdy nevyjadřujte nelibé pocity  a zdržte se kritiky týkající se váhy, tvaru těla, neříkejte  budu tě mít ráda více, když nebudeš jíst čokoládu. Přijímejte dítě takové, jaké je (bez podmínek). Mnoho rodičů věří, že pomáhají svým dětem ke zdokonalení, když se soustřeďují na jejich nedostatky. Tento přístup má ale ve skutečnosti přesně opačný výsledek  - děti ztrácejí sebedůvěru a přitom pocit sebedůvěry je daleko důležitější než jedničky ve škole nebo vytvarovaná postava. Jestliže dítěti  nevěříme, že  může v obtížné situaci uspět, sdělujeme mu tím naše očekávání. Dítě pak začíná o své schopnosti, že obstojí v dané situaci pochybovat a chová se tak, jak jsme od něho očekávali – je neúspěšné. Snaží se vzbudit dojem, že od nich nelze nic očekávat, neprojevují snahu v oblastech kde se domnívají, že nemohou uspět  a nebo to zobecní na všechny oblasti.

Dávejte najevo dětem, že jim důvěřujeme, aby se ony naučily důvěřovat samy sobě. Pokud dítě cítí, že je vámi bezvýhradně i s kily navíc přijímáno (zejména štíhlí rodiče si toto bedlivě zapamatujte),  je větší naděje, že přijme i samo sebe. Pokud samo věří, že něco dokáže, dokáže to snadněji. Buďte na straně dítěte, najděte dílčí úspěchy, které budou základem pro úspěchy další. Mějte  přiměřené nároky a hledejte příležitosti, kdy by se mohlo dítě  uplatnit, v čem je dobré.
Podporujte jakoukoliv snahu o zlepšení, ať se zdá sebenepatrnější, všímejte si nejen výsledků,ale stejně tak i snahy a zlepšení podporujte zážitky úspěchu a učte dítě, jak se zbavovat pocitu. nezdaru, neúspěchu, selhání. Uznejte i právo dětí na emoce, a zároveň jim jako  vždy a všude vytvářejte sami vzorové modely, jak emoce zvládat. A když v některých situacích budete „na mrtvici“, připomeňte si  pravdivé tvrzení, že děti potřebují lásku nejvíce tehdy, když si ji nejméně zaslouží. Chovejte se i vy k dětem tak, jak chcete aby se k vám chovali jiní. Nezapomeňte,  že v dětství se vytváří, jak jsme o tom hovořili v kapitole o důsledcích obezity  dysfunkční schémata - v rámci kterých děti zapomenou ocenění druhých ale nadměrně si pamatují neúspěchy. Pomozte dítěti dostat ho ze světa případné sociální izolace a nepřátelství a života bez přátel k rovnému vztahu s vrstevníky. Pozitivním chválením mu zvyšujte sebevědomí, učte ho se zdravě sebeprosazovatí, učte ho asertivně řešit problémy v obtížných situacích a trénujte sociální dovednosti..
Vybavte si, co děláte, když má dítě špatné známky ve škole. Trénujte u dětí zrovna tak jako trénujete např. matematiku  i jiné dovednosti a u dětí s kily navíc především sociální dovednosti a interpersonální chování. Přehrávejte si s dítětem situace a učte ho, jak asertivně reagovat např. na posměšky spolužáků.  Sebehodnocení dítěte záleží na tom, jak hodnotí své schopnosti v různých  životních oblastech - zda se cítí jako chytré, silné a schopné, zda si umí najít a udržet přátele, zda se cítí být milované a oceňované a jak dobře se cítí ohledně svého těla. Pro děti je nejdůležitější jakou zpětnou vazbu jim dáváte vy rodiče, sourozenci a jiní členové rodiny. Jakmile děti vstupují do školy, odezvy jiných dětí jejich věku začínají ovlivňovat jejich obrázek o nich samotných a čím jsou starší, tím důležitější je, co si o nich myslí jejich vrstevníci, obzvláště v adolescenci.
Děti ve školním věku a adolescenti jsou také velmi ovlivňováni pozitivní nebo negativní zpětnou vazbou od pro ně důležitých dospělých v jejich životě, jako například učitelé, trenéři, doktoři a členové jejich vzdálené rodiny.Největším „ odborníkem“ na dítě zůstáváte však stále vy. Nepřeceňujte věci, které vám na dítěti vadí teď, jsou důležitější věci než kilo navíc, nekazte si vztah do budoucna.
 
< Předch.   Další >
 
 
 
 
NOVINKY
NEJČTENĚJŠÍ
 
     
  Hravě žij zdravě - Tyto stránky vznikly a jejich provoz byl podpořen z dotačních programů MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví pro rok 2008, 2009 a 2010.
Veškerý zde publikovaný materiál (textový i obrazový), lze použít pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka.
Kontaktovat je lze na našem e-mailu. - Webmaster: www, e-mail - Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 bodů.